Höghäll – Öland

hoghall

Punkten ligger i närheten av Ekerum och är 55 m ö h. Man svänger av stora vägen i Rälla, vid ICA-butiken. Ca en km in ligger Högsrums kyrka. Ungefär där svänger man in mot Höghäll. Det är ingen allmän turistattraktion. Tvärtom så ligger den på en äng innanför tomten till husen där.

Det går att stanna till vid en väderkvarn 100 m från punkten och sedan gå till husen och punkten. Där bör man fråga om man får passera. Allemansrätten ger ju inte ok för att gå över tomter. Alternativet att gå runt verkar vara ett tveksamt alternativ. Hög växtlighet och stengärdsgårdar gör det svårt.

Enl uppgift så finns det en punkt som är 58 m ö h på Öland, men det är ett gravröse där så det är inte någon naturlig högpunkt.